17 mei 2016

Discussieavond toekomst VIOS: woensdag 25 mei a.s.

 
VIOS bestaat al ruim 60 jaar en dat is iets om hartstikke trots op te zijn! Waar we ons al een tijdje zorgen om maken is het teruglopende ledenaantal wat direct consequenties heeft voor (jeugd)teams, vrijwilligers, financiën en nog veel meer.
 
Daarnaast hebben we te maken met maatschappelijke ontwikkelingen - denk aan strengere wetgeving, teruglopende subsidies, veranderende vrijetijdsbesteding vrijwilligers, etc. - die het heel lastig maakt om VIOS ingericht en georganiseerd te laten blijven zoals het al heel lang is.
 
We willen met z'n allen graag een poging doen om VIOS weer te laten groeien door een aantal zaken anders aan te pakken en de vereniging daardoor "toekomst vast" te maken. Hiermee willen we bereiken dat VIOS de mooie vereniging blijft waar we al zo lang plezier aan beleven!
 
In de afgelopen periode is hier, samen met het KNKV en een externe adviseur, over nagedacht en concluderen we dat er kansen liggen. Als het ons lukt om het e.e.a. (organisatorisch) te veranderen zien we zeker mogelijkheden om VIOS weer helemaal "op de kaart te zetten".
 
Hoe gaat dit er uit zien? Wat gaat er gebeuren? Daar willen we het nu juist met jullie over hebben!! De oplossing ligt niet kant en klaar gereed in een beleidsplan of iets dergelijks, alleen door- en met alle leden, ouders en andere betrokkenen kan er een plan ontstaan wat kans van slagen heeft.
 
Kom dus allemaal op woensdagavond 25 mei a.s. naar de kantine, om 20:00 starten we. We verheugen ons erop hier, samen met jullie, over na te denken en te gaan bouwen aan een toekomstbestendig VIOS!
 
Met sportieve groeten van Arjan, Jacqueline, Mathijs, Bart, Stephanie, Karin, Gerard, Anne, Mariëlle & Jacqueline. Tot de 25e!!