23 augustus 2014

Spelregels 4Korfball - E en F-teams

Vanaf dit seizoen spelen de E- en F-teams (altijd 4-tallen) volgens de regels van het 4Korfball in één vak zonder middellijn. Hieronder vind je deze regels.

Algemene regels voor E- en F-jeugd:
  • De 10-secondenregel: E- en F-spelers moeten binnen 10 seconden de bal overspelen naar een medespeler. Als deze regel wordt overtreden geeft de scheidsrechter een spelhervatting.
  • Eén meisje per team: bij elk team moet er altijd minstens één meisje in het veld staan, ook als er gewisseld is.
  • Speeltijd, speelrichting en wisselen: E- en F-wedstrijden duren 4 x 10 minuten. Na 10 en 30 min is er een korte time-out van 1 minuut, na de eerste helft (na 20 min dus) is er 5 min rust. Wisselen mag alleen in de time-outs en in de rust. Er mag onbeperkt gewisseld worden en terug wisselen mag ook.
  • Strafworpen: na de wedstrijd nemen beide ploegen in totaal 12 strafworpen. De uitslag daarvan wordt apart op het wedstrijdformulier vermeld.
  • Plaats van de paal: 6 meter van de achterlijn.
Specifiek voor de E-jeugd:
  • Balgrootte en paalhoogte: er wordt gespeeld met een bal K4 en de paal/korf is 3 meter.
  • Verder zijn alle regels normaal, dus verdedigd schieten is een overtreding en er wordt met hesjes gespeeld.
Specifiek voor de F-jeugd:
  • Balgrootte en paalhoogte: er wordt gespeeld met een bal K3 en de paal/korf is 2,5 meter.
  • Verdedigd schieten mag: bij F-wedstrijden bestaat verdedigd schieten niet meer, er mag altijd geschoten worden. Jongens mogen ook meisjes hinderen (proberen te verdedigen) en andersom. Er wordt dus niet met hesjes gespeeld.
  • Superspeler: Als een team 3 punten of meer achter staat mag de coach een zogenaamde 'Superspeler' inbrengen. Dat team speelt dan tijdelijk met 5 spelers. Zodra het verschil weer 2 is geworden moet de Superspeler er weer uit.