10 april 2014

Jaarlijks Algemene Ledenvergadering 16 mei a.s.

Geachte leden, jeugdleden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Wij nodigen u allen van harte uit tot het bijwonen van de

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
 
De vergadering zal gehouden worden op vrijdag 16 mei 2014 in "De Vier Heulen" en begint om 20:00.
 
De vergadering staat open voor alle leden, donateurs en ouders van jeugdleden. Stemrecht op deze vergadering hebben alle leden die op 1 januari 2014 veertien (14) jaar of ouder zijn . De vergadering is rechtsgeldig als bij de opening tenminste 1/5 deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
 
Uiteraard hopen wij dat jullie allemaal komen! Mocht je verhinderd zijn, wil dit dan doorgeven aan het secretariaat, tel. 473727 of via vios.korfbal@ziggo.nl
 
Met vriendelijke groeten,
Arjan Bijl, secretaris.