01 februari 2014

VIOS 1 en trainer/coach Frank Koppejan uit elkaar

In de afgelopen periode is er door Frank, de spelersgroep en het bestuur veel tijd en energie gestoken in gesprekken om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en de wederzijdse behoeftes en verwachtingen beter op elkaar af te stemmen. Dit alles om de prestaties tijdens trainingen en vooral binnen de wedstrijdlijnen weer op een acceptabel niveau te krijgen. Helaas bleek al snel dat  het zo broodnodige wederzijdse vertrouwen niet in voldoende mate aanwezig was om op deze voet met elkaar verder te gaan. Helaas zijn Frank en de spelersgroep van VIOS 1 afgelopen donderdag uit elkaar gegaan.

Het bestuur beraadt zich momenteel op vervolgstappen.