13 februari 2014

Realisatie nieuwe kleedkamers stapje dichterbij

De lang gekoesterde wens van VIOS - het realiseren van nieuwe kleedkamers - is weer een stapje dichterbij gekomen. Na een aantal constructieve gesprekken met een afvaardiging van ons bestuur en dat van TV'76 met de gemeente, ligt er nu een voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan gemeenteraad van Moerdijk om aan beide verenigingen daarvoor subsidie te verstrekken. Bij een positief besluit van de raad betekent dit voor ons dat we in eigen beheer nieuwe kleedkamers kunnen gaan bouwen waarna TV'76 de oude kleedkamers kan gaan opknappen en naar eigen wens inrichten. Onze nieuwe kleedkamers zullen dan op de plaats komen waar nu de oefenbaan van de tennis is.

Dat het nu toch wel serieus lijkt te gaan worden blijkt uit het feit dat op de website van de gemeente Moerdijk hierover een nieuwsbericht is verschenen, ook Hart van Willemstad is over deze ontwikkelingen ingelicht. Dit nieuwsbericht vindt u hier.

De raadsvergadering waarin het subsidievoorstel wordt behandeld staat gepland voor 13 maart a.s. Spannend!!