01 februari 2014

Bondsbesluit Veldverkleining

Het bondsbestuur van het KNKV heeft 27 januari j.l. besloten met ingang van het nieuwe seizoen 2014-2015 toe te staan om te gaan spelen op een veld met de afmeting van 40 x 20 meter. Op dit moment spelen alleen de E en D 8-tallen op een veld van deze afmetingen, de senioren, A, B en C-teams spelen nu nog op een groter veld.

Aanleiding
Het KNKV ontwikkelt, gericht op de toekomst, de korfbalsport verder door als moderne sport voor jong en oud. Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is het aanpassen van de afmetingen van het speelveld voor veldkorfbal voor Senioren, Dames, A, B en C-jeugd. Door de kleinere afmetingen wordt het spel directer en aantrekkelijker. Het resultaat van deze aanpak moet uiteindelijk zijn dat meer kinderen en volwassenen veel plezier aan de korfbalsport beleven, waarbij elke speler zich maximaal kan ontwikkelen.
 
Besluit Bondsbestuur
Het Bondsbestuur van het KNKV heeft besloten om met ingang van het seizoen 2014-2015 het spelen van competitiewedstrijden in het veldkorfbal voor A, B, C jeugd, Dames en Senioren toe te staan op de veldafmeting van 40 x 20 meter.
 
In de periode van 1 juli 2014 t/m 30 juni 20126 hebben alle korfbalverenigingen de tijd om hun wedstrijdvelden (gras en kunstgras) aan te passen aan de vaste afmeting van 40 x 20 meter.
 
Of VIOS meteen dit komende nieuwe seizoen al met deze nieuwe veldafmetingen zal starten is nog onderwerp van gesprek.