12 oktober 2010

Uitslag grote verloting

Tijdens de feestelijke viering van ons 55-jarig jubileum heeft de trekking van de jaarlijkse Grote Verloting plaats gevonden. De prijzen zijn op de volgende lotnummers gevallen:

  • Hoofdprijs: Lotnr. 02267
  • 1e prijs: Lotnr. 03004
  • 2e prijs: Lotnr. 02096
  • 3e prijs: Lotnr. 02756
De penningmeester zal er voor zorgen dat de prijzen bij de winnaars terecht komen.

Namens het bestuur wordt iedereen hartelijk bedankt voor het kopen- en verkopen van de loten!