30 juli 2010

Nieuwe spelregels (oa vrije bal)

Per 1 juli zijn een aantal spelregels gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen is de aanpassing rondom de vrije bal:


De bal is in het spel gebracht als één van de volgende drie situaties zich voordoet binnen de vier seconden nadat de scheidsrechter gefloten heeft voor het nemen van de vrije worp:

  1. een verdediger de bal raakt;

  2. de bal ten minste een afstand van 1 m (gemeten over de grond) vrij in de lucht werd geworpen en een medespeler de bal raakt terwijl hij met beide voeten op de grond staat buiten de vrije worp cirkel;

  3. de bal volledig buiten de vrije worp cirkel is gekomen.

De zogenaamde tikbal is hiermee verboden. Vereiste is nu dat de bal ten minste 1 m door de lucht (gemeten over de grond) aflegt. Ook is voor de aangever niet meer mogelijk bij de vrije bal in te stappen. Alle wijzigingen zijn te vinden op de site van het KNKV. Klik hier voor de link.

Meer informatie hierover zal later gepubliceerd worden, zowel op de site als in de Varia.